សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត អំពាវនាវឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងថ្មី និងឈានទៅបញ្ចប់ជំងឺអេដស៍ នៅឆ្នាំ២០២៥។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ