ប្រសាសន៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី២ ស្តីពី «ការការពារ និងអភិរក្ស ធនធានធម្មជាតិ»

វេទិកា​ជាតិលើកទី២ ស្តីពី «ការការពារ និងអភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ» 2nd National Forum on “Protection and Conservation of Natural Resources”

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហា​សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករ​ដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការ​ចូលរួម​ពី ដៃគូអង្គការ​អន្តរជាតិ និងស្ថានទូតបរទេសនានា ព្រមទាំងសហគមការពា​រធនធានធម្មជាតិមកពីទូទាំងប្រទេស

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ