ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ ចិន្តាសោភា បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅសាធារណរដ្ឋតួកគីប្រកបដោយផ្លែផ្កា

Deputy Prime Minister concludes productive official visit to Türkiye

  

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ