សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី«វឌ្ឍនភាពការងាររយៈពេល៩ខែ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា» នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ