សម្ដេចធិបតី មានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានគម្រោងបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូនណនតេជោទេ; ទឹកចិត្ត សមានចិត្ត ស្មារតីគាំទ្រ និងជាតិនិយម របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកម្លាំងមហិមា។

សម្ដេចធិបតី (២៨-មេសា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ