សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្ដ្រី រដ្ឋ​មន្ដ្រី​ទទួល​បន្ទុក​ទីស្ដី​ការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី នៃ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា

1155

20170315_Samdech_Vibol_SOK-AN_Biography