សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ ចិន្តាសោភា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ High-Level Segment ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី៥៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ ចិន្តាសោភា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ High-Level Segment ក្នុងឱកាស​សម័យ​ប្រជុំ​លើក​ទី៥៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៅ​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស។ (តាមរយៈវីដេអូថតទុក)

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

Download (PDF, 146KB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ