សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជេីញចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ដែលរៀបចំឡើងដោយ សភាពាណិជ្ជកម្ពុជា សភាពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡេស៊ី និង សភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មជាតិម៉ាឡេស៊ី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ