ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប៊ិន ឈិន រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញចុះសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ មកពីបណ្តាភូមិទាំង១១ នៅឃុំខ្វាវ ស្រុកទាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ