ផ្សាយឡើងវិញ៖ ព្រះ​​រាជ​​ពិធី​​រើស​​ព្រះ​បរម​អដ្ឋិ គង្គ​ក្នុង​ព្រះ​កោដ្ឋ​ពេជ្យ និង​យាង​ទៅ​តម្កល់​លើ​ព្រះ​មហា​បញ្ចា​៩ជាន់ ក្នុង​ព្រះ​បរម​មេរុ ព្រះ​​បរម​សព សម្តេច​ព្រះ​នរោត្តម សីហនុ ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ ០៥ – កុម្ភៈ – ២០១៣

ព្រះ​​រាជ​​ពិធី​​រើស​​ព្រះ​បរម​អដ្ឋិ គង្គ​ក្នុង​ព្រះ​កោដ្ឋ​ពេជ្យ និង​យាង​ទៅ​តម្កល់​លើ​ព្រះ​មហា​បញ្ចា​៩ជាន់ ក្នុង​ព្រះ​បរម​មេរុ ព្រះ​​បរម​សព សម្តេច​ព្រះ​នរោត្តម សីហនុ ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ ០៥ – កុម្ភៈ – ២០១៣

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ