វីដេអូសង្ខេបបេសកកម្មថ្ងៃទី១ ក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានា នៅទីក្រុងហ្សាការតា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី នាថ្ងៃទី៤ កញ្ញា ២០២៣

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ