ផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ