សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ សម្តេច​វិបុល​សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ក្នុង​ពិធី​បើក​មហា​សន្និបាត​អាយ​ប៉ាលើក​ទី៤៣ ក្រោមមូល​បទ “បោះជំហាន​ជាមួយ​គ្នា ដើម្បីចីរភាព បរិយាបន្ន និង​ភាពធន់​របស់អាស៊ាន”

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី៤៣ ក្រោមមូលបទ“បោះជំហានជាមួយគ្នា ដើម្បីចីរភាព បរិយាបន្ន និងភាពធន់របស់អាស៊ាន”

ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រាជធានីភ្នំពេញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ