គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានវ៉ាក់សាំងដូសទី១ និងដូសទី២រួចរាល់

(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធាន គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានវ៉ាក់សាំងដូសទី១ និងដូសទី២រួចរាល់។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ