សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី៣២ (១១ កក្កដា) ក្រោមប្រធានបទ “សិទ្ធិ និងជម្រើស គឺជាចម្លើយ: មិនចំពោះថាក្នុងដំណាក់កាលបន្ទុះ ឬសម្រុតទារកនោះទេ ដំណោះស្រាយ គឺស្ថិតនៅលើការផ្តល់អាទិភាពដល់សិទ្ធិ និងសុខភាពបន្តពូជសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប”

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ