ប្រធានបទ EBA ក្នុងយុគសម័យកូវីដ-១៩ ! EBA TOPIC IN THE TIME OF COVID-19 !

ប្រធានបទ EBA ក្នុងយុគសម័យកូវីដ-១៩ !
***************
នៅថ្ងៃទី ១២ សីហា 2020នេះ សេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធ អនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់មុខ លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ចំនួន ២០% ពីកម្ពុជា បានចូលជាធរមានហើយ។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិ
បាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរ បញ្ហានេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេកនោះឡើយ។ និយាយឲ្យចំទៅ ប្រធានបទស្តីពី EBA បាន បាត់បង់នូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងយុគសម័យកូវីដ ១៩បាត់ទៅហើយ។
មានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហា EBA ក្លាយជារឿងតូចតាច និងមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កម្ពុជាទៀតឡើយ៖

ទី១៖ រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានប្រកាសម្តងហើយម្តងទៀតថា កម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនទៅប្តូរជាមួយជំនួយឬការអនុគ្រោះពន្ធពីបរទេសណានោះឡើយ…

EBA TOPIC IN THE TIME OF COVID-19 !
*********************

On August 12, 2020, the European Union’s decision to withdraw 20% of its preferential trade system of Everything but Arms, known as EBA, from Cambodia finally took effect. However, for the Royal Government as well as the general population of Cambodia, this EBA matter is of no surprise and is not so interesting at all. In fact, the EBA topic has already lost its influence in this Covid-19 era. The EBA issue has already become a minor one and is now less interested among the Cambodian people for the following reasons:
First: In recent years, Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, has repeatedly stated that « Cambodia will never trade its national sovereignty for any foreign aid or tariff preferences»…

#EBA #COVID19 #កម្ពុជា #ហ៊ុនសែន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ