សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៦នាក់ មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ និងមានករណីលាប់ឡើងវិញ១នាក់ ថ្ងៃទី៨ មេសា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៦នាក់ មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ និងមានករណីលាប់ឡើងវិញ១នាក់ ថ្ងៃទី៨ មេសា ២០២០
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៦៨នាក់ (ថ្មី ៦នាក់) ស្មើនិង ៥៧,៦៣% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៥០នាក់ (ស្រ្តី-១៦នាក់, បុរស-៣៤នាក់) ។
– អ្នកលាប់ជំងឺកូវីដ១៩ ឡើងវិញ បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១៨នាក់ (ថ្មី ១នាក់) ស្រ្តី-៣៥នាក់, បុរស-៨៣នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ