សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងឯកឧត្តម Mike Pompeo រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ