សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៥នាក់ និង មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ ថ្ងៃទី៦ មេសា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ៥នាក់ និង មានករណី​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១នាក់ ថ្ងៃទី៦ មេសា ២០២០
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៥៨នាក់ (ថ្មី ៥នាក់) ស្មើនិង ៥០,៤៣% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ​សរុប ៥៧នាក់ (ស្រ្តី-១៩នាក់, បុរស-៣៨នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១៥នាក់ ស្រ្តី-៣៣នាក់, បុរស-៨២នាក់ មិនមានអ្នកកើតថ្មីទេ។
( គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ