សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ១៥នាក់ និងមិនមានករណី​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មីទេ

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ១៥នាក់ និងមិនមានករណី​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មីទេ
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៤៩នាក់ (ថ្មី ១៥នាក់) ស្មើនិង ៤២,៩៨% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ​សរុប ៦៥នាក់ (ស្រ្តី-២០នាក់, បុរស-៤៥នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១៤នាក់ ស្រ្តី-៣២នាក់, បុរស-៨២នាក់ ។
( គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ