សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ១នាក់ និងរកឃើញ​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ៤ នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​​ករណី​​ព្យាបាល​​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ១នាក់ និងរកឃើញ​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ៤ នាក់
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៣៥នាក់ (ថ្មី ១នាក់) ស្មើនិង ៣០,៧០% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ​សរុប ៧៩នាក់ (ស្រ្តី-២៥នាក់, បុរស-៥៤នាក់) ។
– 
អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១៤នាក់ (ថ្មី៤នាក់) ស្រ្តី-៣២នាក់, បុរស-៨២នាក់ ។
( គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ