ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ ស្តេចយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាព នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

118