សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី​ករណី​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់ និងរកឃើញ​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១ នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី​ករណី​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់ និងរកឃើញ​វិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១ នាក់
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៣៤នាក់ (ថ្មី ៩នាក់) ស្មើនិង ៣០,៩១% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ១៩ ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល បានថយចុះ​មកនៅ​សរុប ៧៦នាក់ (ស្រ្តី-២៣នាក់, បុរស-៥៣នាក់) ។
អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១១០នាក់ (ថ្មី១នាក់) ស្រ្តី-៣០នាក់, បុរស-៨០នាក់ ។
( គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ