សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរបស់សម្តេចចំនួន០៧ខែ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយចាប់អនុវត្តពីខែមីនា នេះតទៅ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ