សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការរកឃើញ២ករណីថ្មី ជាជនជាតិខ្មែរ វិជ្ជាមានវីរុសកូវីដ១៩ នៅខេត្តសៀមរាប :

– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ២៣នាក់
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៨៦នាក់ ស-២៨នាក់, ប-៥៨នាក់
– ករណីរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ សរុប ១០៩នាក់ (ថ្មី ២នាក់) ស-៣០, ប-៧៩
(គិតត្រឹមល្ងាច ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ