សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ថ្លែងក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវា​កិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM DAY) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្លែងក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវា​កិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM DAY) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីធ្លាមុខវត្តបុទុមវត្តី រាជធានីភ្នំពេញ។

Speech by His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, on the Celebration of the “ASEM Day”, held on Tuesday morning, 10 March 2020, at Botum Pagoda Park, Phnom Penh.

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ