លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃក្រុមប្រឹក្សា សម្របសម្រួលអាស៊ាន កិច្ចប្រជុំពិសេស នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាស៊ាន-ចិន ស្ដីពី ជំងឺឆ្លង ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា (COVID-19)​ និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ឡានឆាងលើកទី​៥​ថ្ងៃ ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ