សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Axiata Group Berhad

56