សកម្មភាពឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជំុកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៌អាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅទីក្រុងបូ៊សាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សកម្មភាពឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជំុកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៌អាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅទីក្រុងបូ៊សាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ