ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលជួបសំដែងការគួរសម ឯកឧត្តម អូ ខដុន (Oh Keo-don) ភិបាលក្រុងប៊ូសាន  

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងអំឡុងពេលអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី១ នៅទីក្រុងប៊ូសាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបសំដែងការគួរសមដោយឯកឧត្តមអភិបាលក្រុងប៊ូសាន។
——–
On Monday morning, 25 November 2019, while attending the ASEAN-ROK Commemorative Summit and the First Mekong-ROK Summit in Busan City of the Republic of Korea, His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn received a courtesy call by the Major of Busan City.

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ