សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការទប់ស្កាត់ប្រកបដោយជោគជ័យនៃការប៉ុនប៉ងផ្តួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាល និងការផ្លាស់ប្តូររបបរាជានិយមនៅកម្ពុជា របស់ពួកក្រុមឧទ្ទាមដឹកនាំដោយទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ