សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដែអូ ក្រោមចំណងជើងថា “ភ្ញាក់រលឹកសារភាពកំហុសជាគុណសម្បត្តិដ៏ប្រពៃ ដើម្បីការពារជាតិ សាសនាព្រះមហាក្សត្ររ”

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ