សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ​លេខាមជ្ឈឹមបក្សប្រទេសឡាវ

95