សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីខួបលើកទី៤០ ថ្ងៃបង្កើតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

202