សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបគណៈប្រតិភូសមាគមត្រកូល ហ៊ុន នៃប្រទេសចិន និងអញ្ជើញជួបអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SIEMENT LIMITED THAILAND

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ