ការអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា របស់គណះប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ី ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត មហាធា មហាម៉ាត់ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ាឡេស៊ី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ