ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាស្នើសុំការគាំទ្រឱ្យមានសមាសភាពចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និងបុគ្គលិកជប៉ុនធ្វើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ