ព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណា ព្រះមហាវិរក្សត្រ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

151