សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផលនៃដំណើរ​ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសហុងគ្រី និងប្រទេសតាជីគីស្ថានពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ