សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី សព្វព្រះរាជហឬទ័យប្រោសប្រទានគណៈប្រតិភូព្រះសង្ឃប្រទេសជប៉ុនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ