ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហ​ឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជាចូលក្រាបបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរ

136