សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​កម្ពុជា និងឯកឧត្តម សាម៉ា អូលី នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​នេប៉ាល់ អញ្ជើញជាអធិបតីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម សាម៉ា អូលី នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសនេប៉ាល់ អញ្ជើញជាអធិបតីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់
ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ