សុន្ទរកថាគន្លឹះ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវា “ASEM DAY” ក្រោមប្រធានបទ៖”កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ និងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជា ក្នុងបរិបទសកលបច្ចុប្បន្ន” ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ