សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន​ ទទួលជួបរដ្ឋមន្រ្តីសន្តិសុខ ប្រទេសឡាវ

45