សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី សព្វព្រះរាជហ​ឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ទទួលព្រះរាជអំណោយ

សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី សព្វព្រះរាជហ​ឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ទទួលព្រះរាជអំណោយ
ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ