ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហ​​ឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រទេសអ៊ឺតាលី ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសារតាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ