សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​មន្រ្តីរាជការ ក្រសួងសុខា​ភិបាល និង​​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីសន្តិសុខ​សាធារ​ណៈឡាវ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជកា ក្រសួងសុខាភិបាល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​សែន អញ្ជើញទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ​ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សន្តិសុខសាធារណៈ ប្រទេសឡាវ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ