សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបប្រតិភូបណ្តាប្រទេសនានា ដែលចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយ និងអន់គុណភាព

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ