ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីអញ្ជើញចុះទស្សនកិច្ចនៅវិមានឈ្នះឈ្នះ

ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីអញ្ជើញចុះទស្សនកិច្ចនៅវិមានឈ្នះឈ្នះ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ