វីដេអូក្រោមចំណងជើងថា ៖ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ចាញ់គ្រប់វិញ្ញាសា!

138